បដា

ថង់ខ្នើយ

  • ដំឡូងបំពង Popcorn Snack Back Seal Pillow Bag

    ដំឡូងបំពង Popcorn Snack Back Seal Pillow Bag

    ថង់ខ្នើយក៏ហៅថា Back, Central ឬ T seal pouches។
    ថង់ខ្នើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយអាហារសម្រន់ និងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ ដូចជាបន្ទះសៀគ្វីគ្រប់ប្រភេទ ពោតលីង និងគុយទាវអ៊ីតាលី។ជាធម្មតា ដើម្បីផ្តល់អាយុកាលធ្នើដ៏ល្អ អាសូតនឹងតែងតែបំពេញទៅក្នុងកញ្ចប់ ដើម្បីរក្សាអាយុកាលធ្នើបានយូរ និងរក្សានូវរសជាតិ និងភាពស្រស់របស់វា ដែលតែងតែផ្តល់នូវរសជាតិ Crispy សម្រាប់បន្ទះសៀគ្វីខាងក្នុង។