បដា

ព័ត៌មានពិព័រណ៍

  • សកម្មភាពព័ត៌មាន/ការតាំងពិពណ៌

    សកម្មភាពព័ត៌មាន/ការតាំងពិពណ៌

    សូមអញ្ជើញមកពិនិត្យមើលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតរបស់យើងសម្រាប់ការវេចខ្ចប់អាហារសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុង PetFair 2022។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ យើងនឹងចូលរួម PetFair នៅសៀងហៃ។ឧស្សាហកម្មសត្វចិញ្ចឹមកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយជាច្រើនចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមសត្វ រួមជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលល្អ។សត្វជាដៃគូដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតនៅលីវ...
    អាន​បន្ថែម